PERAN MAJLIS PUSAT PERTUBUHAN-PERTUBUHAN BUDAYA MELAYU SINGAPURA DALAM FESTIVAL TARI SERUMPUN

Mr. RAJA ALFIRAFINDRA

Abstract


ABSTRACT
Majlis Pusat Pertubuhan-Pertubuhan Budaya Melayu Singapura, merupakan satu di antara badan-badan
Budaya Melayu yang tertua di Singapura. Sebelumnya dikenal Sriwana yang telah membuktikan dan
memainkan peran dalam mengetengahkan warisan budaya Melayu di Singapura dari tahun 1955 sampai
sekarang. Kedua badan ini berjalan seirama sesuai dengan peran masing-masing guna mengangkat martabat
masyarakat Melayu di Singapura. Sriwana dalam kehadirannya lebih memokuskan pada kesenian baik tari,
musik, dan teater, sedangkan Majlis Pusat Pertubuhan-Pertubuhan Budaya Melayu Singapura lebih
menekankan pada pelestarian kegiatan keagamaan, kebangsaan, dan kebudayaan yang merupakan identitas
budaya Melayu.


Keywords


tari, joged, seniDOI: https://doi.org/10.24821/joged.v3i1.59

Article Metrics

Abstract view : 415 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats