Vol 1, No 2 (2020)

Jurnal DeKaVe Vol. 1 No. 2 2020

DOI: https://doi.org/10.24821/dkv.v1i2


Cover Page
Kaver adalah karya M. Ilham Fajril Adzim, mahasiswa DKV ISI Yogyakarta Angkatan 2019